Uchwały senatu z dnia 27.04.2023 r.

 1. Uchwała numer 1 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu oraz Filii w Świeciu w roku akademickim 2023/2024
 2. Uchwała numer 2 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku Filologia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu oraz Filii w Świeciu w roku akademickim 2023/2024
 3. Uchwała numer 3 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia inżynierskie na kierunku Budownictwo oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu w roku akademickim 2023/2024
 4. Uchwała numer 4 w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie oraz sposobu jej przeprowadzenia w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu w roku akademickim 2023/2024
 5. Uchwała numer 5 w sprawie powołania składów Komisji ds. rekrutacji
 6. Uchwała nr 6 w sprawie organizacji roku akademickego 2023-2024
 7. Uchwała nr 7 w sprawie formatu prac dyplomowych w ULT w Przasnyszu na kierunki Zarządzanie i Budownictwo
 8. Uchwała numer 8 w sprawie przyjęcia listy pytań na egzamin dyplomowy na kierunku Filologia studia I stopnia
 9. Uchwała numer 9 w sprawie przyjęcia listy pytań na egzamin dyplomowy na kierunku Budownictwo studia inżynierskie I stopnia
 10. Uchwała numer 10 w sprawie przyjęcia listy pytań na egzamin dyplomowy na kierunku  Zarządzanie studia I stopnia
 11. Uchwała numer 11 w sprawie przyjęcia listy pytań na egzamin dyplomowy na kierunku   Filologia studia II stopnia
 12. Uchwała numer 13 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uczelni Lingwistyczno  – Technicznej  w Przasnyszu

Opublikował(a): ULT Przasnysz

Ostatnia zmiana: